Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

nostalgiaaniola
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viakeeplooking keeplooking
nostalgiaaniola
Istnieje olbrzymia różnica między kimś, kto chce Ciebie, a kimś, kto zrobiłby wszystko, aby Ciebie zatrzymać w swoim życiu. Pamiętaj o tym.
— Gentelman_polska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
1571 077a 500
Reposted fromteijakool teijakool viatoffifee toffifee

November 04 2019

nostalgiaaniola
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viaantibia antibia

November 01 2019

nostalgiaaniola
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadeparter departer
nostalgiaaniola
9190 9fd5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaEdgi Edgi
nostalgiaaniola
8468 2096
całe szczęście
Reposted fromregcord regcord viaEdgi Edgi
nostalgiaaniola
8290 0e96 500
Reposted froms3 s3 viafrauenfeindlich frauenfeindlich
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viadzony dzony
7601 f35c
Reposted fromwagabunda wagabunda viadzony dzony
nostalgiaaniola
Reposted fromlaserpony laserpony viaEdgi Edgi

September 03 2019

nostalgiaaniola
2133 65e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony

August 31 2019

nostalgiaaniola
0255 cc63
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viadzony dzony

August 29 2019

nostalgiaaniola
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viadzony dzony

August 26 2019

nostalgiaaniola
6573 0135
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee

August 08 2019

nostalgiaaniola
6010 a59f 500
Reposted fromtfu tfu viaJakisproblem Jakisproblem
nostalgiaaniola

Płacze niebo i płaczę ja

Brzozową korą nie rozpalisz tego drwa

Jak domek z kart runęłam w otchłań zła

Czy już zawszę będę smutna tak

Czy to wszystko było w moich snach

August 06 2019

nostalgiaaniola
0170 b92a
nostalgiaaniola
2709 3d11 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viatfu tfu
nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl