Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

nostalgiaaniola
2133 65e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony

August 31 2019

nostalgiaaniola
0255 cc63
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viadzony dzony

August 29 2019

nostalgiaaniola
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viadzony dzony

August 26 2019

nostalgiaaniola
6573 0135
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee

August 08 2019

nostalgiaaniola
6010 a59f 500
Reposted fromtfu tfu viaJakisproblem Jakisproblem
nostalgiaaniola

Płacze niebo i płaczę ja

Brzozową korą nie rozpalisz tego drwa

Jak domek z kart runęłam w otchłań zła

Czy już zawszę będę smutna tak

Czy to wszystko było w moich snach

August 06 2019

nostalgiaaniola
0170 b92a
nostalgiaaniola
2709 3d11 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viatfu tfu
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
2521 3e00 500
Reposted fromkropq kropq viapalina palina
nostalgiaaniola
4972 0f3f
Reposted fromtichga tichga viapalina palina
nostalgiaaniola
8543 b9bb 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viaEdgi Edgi

July 30 2019

nostalgiaaniola
6310 004d 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaMrCoffe MrCoffe
nostalgiaaniola
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka vianiskowo niskowo
nostalgiaaniola
1413 3085 500
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
nostalgiaaniola
Reposted frombluuu bluuu viaMrCoffe MrCoffe
nostalgiaaniola
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol vianowaczi nowaczi
nostalgiaaniola
0625 846c 500
Reposted fromtfu tfu viaxanth xanth
nostalgiaaniola
8992 0ba3 500
nostalgiaaniola
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth vialove-in-vain love-in-vain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl