Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

nostalgiaaniola
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
3262 dc14 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
3561 7496
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaEdgi Edgi
nostalgiaaniola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaEdgi Edgi

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaEdgi Edgi
nostalgiaaniola
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
nostalgiaaniola
4187 3a1f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
4337 d99a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
9061 22de 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
4281 7db6
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
3907 062b 500
Dildorsz
Reposted fromZircon Zircon viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
0376 ba09 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
3513 b0f3
Reposted fromteijakool teijakool viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
3565 6664
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
3522 326a
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl