Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

nostalgiaaniola
4531 0e67 500
Reposted fromerq erq viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola
Myślę, że to, co robimy nie jest do końca rozsądne. Ale w życiu trzeba czasami działać nierozsądnie, żeby sobie z nim poradzić. Wolę być dziwna czy szalona niż nieszczęśliwa.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola
5054 9c57
Reposted fromchained chained viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
nostalgiaaniola
1932 48e3 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola

Życie jest zbyt krótkie, aby pić niedobre wino, nie jeść lodów i marnować czas na ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla nas kałuży. Nie traćmy go na kiepski seks, nieszczęśliwe związki i wszystkie gówniane znajomości. Powiedz „nie” sztucznym relacjom, pozornym przyjaźniom i miłości na siłę. Albo ktoś chce Ciebie w 100%, albo niech spierdala. Szkoda czasu na żebranie o gest, bezsensowne kłótnie i zadręczanie się sprawami, na które nie masz wpływu. 

Daj swój czas, uśmiech i obecność tym, którzy Cię kochają. 

— Rafał Wicijowski
Reposted fromcontigo contigo viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari
nostalgiaaniola
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaikari ikari
nostalgiaaniola
0397 3c18 500
Reposted fromSanthe Santhe viaikari ikari
nostalgiaaniola
Reposted fromlyder lyder viaikari ikari
nostalgiaaniola
3179 a9e2 500
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
nostalgiaaniola
7902 bfe0
Reposted frompwg pwg viaikari ikari
nostalgiaaniola
3015 dc4a 500
Kiedyś to będzie.
Reposted fromdobry dobry viaikari ikari
nostalgiaaniola
Winslow Homer - Moonlight(1874)
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
nostalgiaaniola
6924 5416 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaphilomath philomath
6606 a401 500
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
nostalgiaaniola
4728 5464 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl