Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

nostalgiaaniola
7860 9141
Reposted fromgrobson grobson vialenifca lenifca
nostalgiaaniola
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
6612 9d97 500
Reposted fromerq erq viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
Reposted fromtulele tulele viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
6114 8b6d 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
6605 09fd
Reposted fromhare hare viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
3204 c68a
Reposted fromnebthat nebthat viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
7852 fa2f 500
Reposted fromonionrings onionrings viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
4502 83a1
Reposted frommangoe mangoe viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Reposted fromfelicka felicka viatoffifee toffifee
3977 002b

narutosexmagic666:

I’m rewatching Johnny Bravo

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Reposted fromnebthat nebthat viatoffifee toffifee

February 09 2019

nostalgiaaniola
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja

February 06 2019

nostalgiaaniola
3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viatoffifee toffifee

November 10 2018

nostalgiaaniola
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...